Nhảy đến nội dung
Banner About Us

 

"Chúng tôi tận tâm cung cấp các giá trị đầu tư tốt nhất với hiệu suất đầu tư tối ưu và nhất quán cho nhà đầu tư của chúng tôi."

Trung thành với triết lý “Khách hàng trên hết” của Tập đoàn, chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình một danh mục đa dạng các giải pháp đầu tư chất lượng mang đặc trưng Nhật Bản, giúp khách hàng tích lũy và gia tăng tài sản một cách hiệu quả theo thời gian.
Ông Takashi Fujii
Giám đốc Điều hành Cấp cao Dai-ichi Life Holdings, Inc. Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life International Holdings LLC. Tổng Giám đốc DLI Asia Pacific Pte. Ltd Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam

Sơ đồ tổ chức